Specialisten på trygghetslarm i särskilt boende och i hemmet

Certifierad partner phoniro

Lincom AB har specialiserat sig på trygghetslarm i särskilt boende och i egna hemmet. Vi erbjuder tjänster och produkter till alla förekommande arbeten inom trygghetslarm. Vi har över 15 års erfarenhet av installationer. Vi har även utökat vårt sortiment med digital nyckelhantering till både egna hem och särskilt boende. Vi erbjuder kommuner samt företag kundspecifika lösningar gällande trygghetslarm från våra samarbetspartners Caretech och Phoniro systems. Genom vår välutbildade personal tillhandahåller vi service dygnet runt via fjärrprogrammering eller platsbesök.

Produkter och tjänster som vi erbjuder inom trygghetslarm

Digital nyckelhantering

Nyckelfri hemtjänst eller en nyckelfri miljö i olika typer av äldreboenden.

Tid- och insatsuppföljning

Kvalitetssäkring av hemtjänst och särskilda boenden. Registrerar besök, besökstid, typ av insats samt vem som utfört besöket.

Larm

Ger möjlighet till central administration och övervakning av larmhändelser och drift i realtid. För trygghetslarm i både eget och särskilt boende.

Dokumentation

Dokumentera med digital penna eller mobiltelefon i hemtjänst, särskilt boende, inom funktionhindersområdet eller hemsjukvården.

Analys

Information från Phoniro Care kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned på detaljnivå. Ta fram specifika nyckeltal, kvalificerade beslutsunderlag samt analysera och följ upp verksamheten.

E-hälsa

Hälsodagboken utgår från att patienten för en hälsodagbok i hemmet. Informationen förs över till ett centralt system. Vårdgivaren förses på detta sätt kontinuerligt med information om patientens hälsotillstånd.

Integration

Phoniro Care har en väluppbyggd integrationsmodul

 

Nyckelfritt Äldreboende

Nyckelhantering är ett stort och kostsamt problem i olika typer av särskilda boenden. Med Phoniros boendelås är dörren alltid upplåst för rätt person. Det ökar tryggheten för de boende samt ger kommunen en effektivare, säkrare och modernare verksamhet. Samtidigt värnar man om den boendes personliga integritet. Det är vanligt att de boende har svårt att hantera nycklar för att låsa om sig. Samtidigt bör dörrarna hållas låsta för att undvika att de boende när som helst går in hos varandra eller att obehöriga personer kommer in. Det är mycket tidskrävande för personalen att hjälpa de boende att låsa och låsa upp sina dörrar. Med Phoniros boendelås kan de boende själva komma in utan att behöva hantera konventionella nycklar.

Enkelt och säkert

Med Phoniros boendelås ersätts den mekaniska nyckeln med en digital nyckel i form av en aktiv RFID tagg för både de boende och personalen. Låsenheten monteras utan åverkan på utsidan av dörren och påverkar inte dörrens brandklassning. Monteringen är mycket enkel och låsenheten kan vid behov enkelt flyttas till en annan dörr. Systemet administreras med fördel centralt från Phoniro Care eller lokalt på det enskilda boendet. Om Phoniros larmsystem installeras kan personalen hantera upplåsning även med larmtelefonen. I det administrativa programmet kan kriterier programmeras individuellt för vilka dörrar var och en ska vara behörig att öppna samt under vilken tidsperiod.

Funktionalitet

Låsenheten aktiveras när en behörig tagg finns i närheten. När dörrhandtaget trycks ned är låset redan upplåst. Alternativt öppnas låset med en knapptryckning på personalens larmtelefon. Säkerheten är mycket hög då varje tagg har en unik identitet. Om personalen hanterar låsen genom larmtelefonerna används personliga koder där personalen använder användarnamn och lösenord för att verifiera sin behörighet.

 

Ett komplett trygghetslarm för alla boendeformer.

Phoniro Larmsystem 5000 passar både det lilla gruppboendet, det stora äldreboendet och den stora vårdcentralen. Internsystemet kan fås med eller utan talkommunikation och ett stort urval av presentationsenheter; olika displayer för rum och korridorer, och bärbara eller fasta larmgivare av olika slag kan integreras i systemet. Flera samverkande radiomottagare ger full täckning i hela byggnaden.

Systemet kan hantera normalanrop, nödanrop, brandlarm, planerad närvaro och närvaro efter anrop. Larmmottagning hanteras i fritt valda, tidsstyrda grupperingar exempelvis dag, eftermiddag och natt. Vi erbjuder även en dokumenterad larmkedja. Alla larm och händelser loggas och i efterhand kan information fås om allt som hänt; från vem som larmat till att personalen hjälpt brukaren och lämnat rummet.

Larmsystem 5000 innefattar hårdvara och mjukvara som förenar modern teknik med värme, närhet och omtanke. Det gemensamma är den avancerade teknik som döljs bakom ett enkelt, lättskött gränssnitt för att behålla känslan av att boendet är ett hem.

Larmsystem 5000 ger trygghet och säkerhet överallt i hela boendet – även utomhus. Med enkel, fungerande teknik för larm och kommunikation mellan personal och vårdtagare blir personalens arbete också enklare samtidigt som vårdtagarna får hjälp snabbare. Med andra ord lite lugn och ro för såväl brukaren och anhöriga som för personalen inom omsorgen.