Martin & Servera Martin & Servera

Martin & Servera

Vi har varit delaktiga i bygget av Martin & Serveras nya klimatsmarta lager på 38 000 kvadratmeter i Norrköping.
Vår medverkan innefattar installation av fiber- och datanät i lager, kontor samt utomhusmiljö. Montage av accesspunkter för trådlöst WiFi samt kabelinstallation för mobil inomhustäckning.