Lincoms historia började 1989 när visionären Mats Andersson startade SM:s Telemontage hemma i källaren i Åby utanför Norrköping. Mats såg att det fanns en stor potential när Televerkets monopol försvann på telemarknaden. SM Tele växte snabbt och 1997 kom Kjell Helbro in i bolaget. Kjell bidrog med många nya idéer och tillsammans breddade man bolagets kompetens inom flera olika områden. 2008 såldes bolaget, nu med närmare 100 anställda, till den finska koncernen Empower.

Resan fortsätter…

I början av 2012 ville Mats son, Linus Änghede, erövra nya utmaningar i livet och funderingar kring Lincom uppstod. I september samma år föddes Lincom ur historien kring SM Tele. Sedan dess har bolaget växt och är numera ett fullserviceföretag med bred kompetens inom telefoni, säkerhet och data. Nu jobbar vi aktivt mot nya mål för att kunna tillgodose våra kunders behov och vem vet snart kanske vi även fyller ut SM Tele´s kostym vid försäljningen.

Sm:s Tele montage 1990

Sm:s Tele montage 1990.